Σε «ανακούφιση» ελπίζουν οι φαρμακευτικές από τη νέα τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων

Σε «ανακούφιση» ελπίζουν οι φαρμακευτικές από τη νέα τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων