Νέα, σημαντικά δεδομένα για την κοινότητα του λεμφώματος

Νέα, σημαντικά δεδομένα για την κοινότητα του λεμφώματος

CAR-T: Τι είναι οι «γενετικές θεραπείες» για λευχαιμία και λέμφωμα

CAR-T: Τι είναι οι «γενετικές θεραπείες» για λευχαιμία και λέμφωμα

Πρόσθετα, θετικά δεδομένα για φάρμακο κατά καρκίνου του λεμφικού συστήματος

Η Novartis ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα 14 μηνών από την βασική κλινική μελέτη JULIET που καταδεικνύουν ότι είναι δυνατή η συνεχιζόμενη σταθερή ανταπόκριση με το tisagenlecleucel όταν χορηγείται σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό (r/r) Διάχυτο από Β Μεγάλα Κύτταρα Λέμφωμα (DLBCL). Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) ήταν 52% (διάστημα εμπιστοσύνης 95% [CI], 41% … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρόσθετα, θετικά δεδομένα για φάρμακο κατά καρκίνου του λεμφικού συστήματος.