Και αλλαγές συνταγών, για να μειωθεί η χορήγηση αντιβιοτικών και η αντοχή των βακτηρίων

Και αλλαγές συνταγών, για να μειωθεί η χορήγηση αντιβιοτικών και η αντοχή των βακτηρίων

Το αντιβιοτικό φωσφομυκίνη τίθεται υπό επαναξιολόγηση

Το αντιβιοτικό φωσφομυκίνη τίθεται υπό επαναξιολόγηση

ΚΕΕΛΠΝΟ: Κρίση δημόσιας υγείας η μικροβιακή αντοχή

ΚΕΕΛΠΝΟ: Κρίση δημόσιας υγείας η μικροβιακή αντοχή

Σχεδόν 9 εκατομμύρια ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις κάθε χρόνο στην Ευρώπη

Σχεδόν 9 εκατομμύρια ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις κάθε χρόνο στην Ευρώπη

Ο παγκόσμιος «χάρτης» για την κατανάλωση των αντιβιοτικών

Ο παγκόσμιος «χάρτης» για την κατανάλωση των αντιβιοτικών